Czy korzystasz z oprogramowania do prowadzenia dokumentacji pracy w gospodarstwie?